g5
g6
g4
hakda XYGLED,
Siziň tarapyňyzdan akylly displeý hünärmeni.

XYGLED R&D, dizaýn, önümçilik we satuwy birleşdirýän R&D kompaniýasy bolup, global satuw we hyzmat mümkinçiliklerine eýe.Gatnaşan önümler: LED akylly interaktiw pol kafel ekrany, ýapyk we açyk ýokary kesgitli displeý, howa menziliniň awiasiýa displeýi, ýol hereketini görkezýän ekran we ş.m. Kompaniýa merkezi Guangdong-Gonkongyň esasy merkezi bolan Şençzheneniň Bao'an şäherinde ýerleşýär- Makao Uly Aýlag sebiti.2012-nji ýylda döredildi. Birnäçe ýyllyk ösüşden soň, häzirki wagtda 1500 inedördül metrlik gözleg we ofis merkezi, 10 000 inedördül metrlik häzirki zaman önümçilik zawody, 200-den gowrak işgär we 50-den gowrak gözleg we barlag topary bar.

“XYGLED”, akylly displeýli LED displeý programma önümlerini we çözgütlerini professional üpjün ediji.

XYGLED R&D, dizaýn, önümçilik we satuwy birleşdirýän R&D kompaniýasy bolup, global satuw we hyzmat mümkinçiliklerine eýe.Gatnaşan önümler: LED akylly interaktiw pol kafel ekrany, ýapyk we açyk ýokary kesgitli displeý, howa menziliniň awiasiýa displeýi, ýol hereketini görkezýän ekran we ş.m. Kompaniýa merkezi Guangdong-Gonkongyň esasy merkezi bolan Şençzheneniň Bao'an şäherinde ýerleşýär- Makao Uly Aýlag sebiti.2012-nji ýylda döredildi. Birnäçe ýyllyk ösüşden soň, häzirki wagtda 1500 inedördül metrlik gözleg we ofis merkezi, 10 000 inedördül metrlik häzirki zaman önümçilik zawody, 200-den gowrak işgär we 50-den gowrak gözleg we barlag topary bar.

Kompaniýamyzyň çig maldan ammarlara, önümçilik, gurnama, synag, gaplamak we daşamak ýaly ähli önümleri, her önümiň 100% hünärli bolmagyny üpjün etmek üçin berk barlaglardan geçdi.Önümleriň tutuş tapgyry, professional guramalar tarapyndan geçirilen CCC, RoHS, CE, FCC hil şahadatnamasyndan we önümiň suw geçirmeýän synagyndan, önümiň ýangyn synagyndan, önümiň ýük göterijiligini barlamakdan, önümiň radiasiýa synagyndan, önümiň ýyladyş synagyndan, önümiň sürtülme koeffisiýent synagyndan geçdi. , önümiň ýekeje nokat synag güýjüni kesgitlemek.Markethliumumy bazar gözlegleriniň üsti bilen, müşderileriň bazar isleglerine doly düşüniň we müşderilere LED displeý önümleri bilen üpjün ediň.

“XYGLED”, akylly displeýli LED displeý programma önümlerini we çözgütlerini professional üpjün ediji.

Kompaniýamyzyň çig maldan ammarlara, önümçilik, gurnama, synag, gaplamak we daşamak ýaly ähli önümleri, her önümiň 100% hünärli bolmagyny üpjün etmek üçin berk barlaglardan geçdi.Önümleriň tutuş tapgyry, professional guramalar tarapyndan geçirilen CCC, RoHS, CE, FCC hil şahadatnamasyndan we önümiň suw geçirmeýän synagyndan, önümiň ýangyn synagyndan, önümiň ýük göterijiligini barlamakdan, önümiň radiasiýa synagyndan, önümiň ýyladyş synagyndan, önümiň sürtülme koeffisiýent synagyndan geçdi. , önümiň ýekeje nokat synag güýjüni kesgitlemek.Markethliumumy bazar gözlegleriniň üsti bilen, müşderileriň bazar isleglerine doly düşüniň we müşderilere LED displeý önümleri bilen üpjün ediň.

Has köp

habarlar

Dürlülik
Has köp